Alternative content

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN ORQANI

Bakı Hüquq Mərkəzi oxucuların suallarına cavab verir

11 Sentyabr 2016
 

Tərəfimdən banka qarşı iqtisad məhkəməsində iddia qaldırılmışdır. Bank da, öz növbəsində, kredit müqaviləsi üzrə borclu kimi mənə və zaminlərə qarşı ümumi məhkəməyə iddia ərizəsi vermişdir. Məhkəmədən bu iki işin bir-biri ilə sıx bağlı olması səbəbindən birləşdirilməsini tələb etsəm də, bu barədə ərizəm təmin edilməmişdir. Bu işlərə eyni icraatda baxılması mümkündür?

 

Əli MƏMMƏDOV,

Bakı şəhər sakini

 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin III fəsli məhkəmə aidiyyəti, IV fəsli isə ərazi aidiyyəti ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Bir-biri ilə əlaqədar olan işlərin birgə baxılmasının mümkünlüyünü 43.1-ci maddə  təsbit edir.

Məcəllənin IV (“Ərazi aidiyyəti”) fəslinə aid bu maddədə deyilir:  “Əgər müxtəlif məhkəmələrin icraatında olan işlər bir-biri ilə əlaqəlidirsə, ədalət mühakiməsinin düzgün həyata keçirilməsi üçün onlara birgə baxılmalı və qətnamə çıxarılmalıdır. Bu məqsədlə iş (işlər) bir-biri ilə əlaqəli işlərdən birini ilkin olaraq icraata qəbul etmiş məhkəməyə göndərilməlidir”.

Bunula belə,  əlaqəli işlərin eyni icraatda birləşdirilməsi üçün onların hər ikisinin ya ümumi (rayon (şəhər) məhkəməsi), ya da ixtisaslaşdırılmış məhkəməyə (inzibati-iqtisadi məhkəməyə) aid olması tələb edilir. Bu baxımdan adı çəkilən məcəllənin 43.1-ci maddəsi biri ümumi, digəri isə ixtisaslaşdırılmış məhkəməyə aid olan iki işin eyni icraatda birləşdirilməsinə əsas vermir.   

Sizin işlər bir-biri ilə sıx bağlı olsa da, bank ümumi məhkəmədə, siz isə iqtisad məhkəməsində  iddia qaldırdığınızdan işləri eyni icraatda birləşdirmək qanunvericiliklə mümkün deyil.   

 

Cavablandırdı:

Dünyamin NOVRUZOV,

Bakı Hüquq Mərkəzinin hüquq məsləhətçisi