20 Noyabr 2022 01:59
867
SİYASƏT
A- A+

Azərbaycan Sizin yolunuzu gözləyir

 

HEYDƏR ƏLİYEVƏ MÜRACİƏT

 

Möhtərəm Heydər bəy! 
Hamımız görürük ki, respublikamızın, xalqımızın vəziyyəti gündən-günə ağırlaşır. Azərbaycan sözün əsl mənasında siyasi, mənəvi böhran keçirir. Bunun da əsas səbəbi son illər respublikada mövcud olan və getdikcə daha da güclənən hakimiyyət böhranıdır. Ali Hakimiyyət və idarəetmə orqanları Konstitusiyaya zidd, "real vəziyyətə uyğun" fəaliyyət göstərməklə, əslində, ifliç vəziyyətinə düşmüşdür. Bir çox dövlət orqanları heç bir hüquqi əsas olmadan yaradılıb fəaliyyət göstərir.
Bir sözlə, mövcud iqtidar ictimai-siyasi gedişatlara tam nəzarət edə bilmir. Cəmiyyət obyektiv qanunauyğunluqlardan daha çox subyektiv mülahizələrə əsasən idarə olunur. Ən dəhşətlisi odur ki, siyasi və iqtisadi sistemdə əsaslı islahatlar aparılmır. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktında təsbit olunmuş hakimiyyət bölgüsü havadan asılı qalmış, hüquqi dövlətin yaradılması yolunda real addımlar atılmamışdır. İqtidarın idarəetmə səriştəsi, təcrübəsi, bacarığı olmayanda zora əl atması təbiidir. Qəribə burasındadır ki, prezidentdən tutmuş respublikanın müxtəlif vəzifəli şəxsləri dəfələrlə öz müsahibələrində bildiriblər ki, artıq hakimiyyəti bizim əlimizdən heç kəs ala bilməz, çünki ordu və polis bizə xidmət edir.
Dünənə kimi küçə, meydanlarda səhərdən axşama qədər demokratiyadan danışanlar görünür demokratiyanın mahiyyətinin nə olduğunu dərk etmirlər. Əsl demokratik ölkələrdə ordu, polis, başqa inzibati orqanlar siyasətdən kənardır və bütün bu qüvvələr hakimiyyətdə olanlara deyil, xalqa xidmət edirlər. Rəhbərliyin siyasi naşılığından, idarəetmə səriştəsizliyindən, hakimiyyət hərisliyindən həm daxildən, həm də xaricdən müəyyən qüvvələr öz mənafeləri üçün məharətlə istifadə edirlər. Əgər dünənə qədər Azərbaycanın sərvətləri bir istiqamətə daşınıb aparılırdısa, indi var-dövlətimiz bir neçə səmtə axıdılır. Bir sıra Şərq ölkələrindən qovulmuş Qərb inhisarları indi asanlıqla çoxdan həsrətində olduqları Bakı neftini ələ keçirirlər. Belə gedərsə, biz siyasi əsarətdən qurtarmamış, tezliklə iqtisadi əsarətə məruz qalacağıq. Çünki respublikanın olan-qalan iqtisadi potensialı sürətlə dağılır, təbii sərvətlərimiz talan edilir.
Vəziyyətin ağırlığından, çıxılmazlığından, həyatın qeyri-sabitliyindən, gələcəyə ümidsizlikdən respublikanı yüzlərlə ziyalı - yüksəkixtisaslı kadrlar tərk edir. Sözsüz ki, ən ağır zərbə geniş xalq kütləsinə, aşağı təbəqəyə dəyir. Hadisələrin bu cür inkişafı göstərir ki, yaxın gələcəkdə sosial ədalətdən heç əsər-əlamət də qalmayacaq. Halbuki uzun illər boyu imperiya boyunduruğu və totalitar rejim altında inləyən xalqımız bu gün demokratik qanunlara əsaslanan vətəndaş cəmiyyəti qurmaq arzusu ilə yaşayır.
Yaşadığımız dövrün səciyyəvi cəhətlərinin, cəmiyyətin inkişaf meyillərinin iqtidar tərəfindən düzgün qiymətləndirilməməsi, fərsiz kadr siyasəti, idarəetmə səriştəsi olmayan təsadüfi adamların dövlət strukturlarında yüksək vəzifələrə təyin edilməsi, respublikamızın onsuz da ağır olan durumunu daha da dərinləşdirir.
Xalqımıza qarşı törədilən ən böyük dəhşətli cinayətləri - 20 Yanvar, Xocalı, Şuşa, Laçın və digər faciələri törədənlər hələ cəzalarına çatmayıblar. Axırı görüməyən, minlərlə insan ömrü aparan, saysız-hesabsız ailələri doğma yurdlarından didərgin salan Qarabağ fitnəkarlığı bir çoxları üçün siyasi oyunbazlığa, məqam, vəzifə qamarlamaq girəvəsinə, qazanc mənbəyinə dönübdür. Azərbaycanda "sürətli artım" ancaq yeni-yeni partiyaların və onların liderlərinin meydana çıxması sahəsindədir. Bu siyasi partiyaların sayı gündən-günə çoxalsa da, respublikada ictimai-siyasi həmrəylik yaratmaq yolunda əməli iş görülmür, siyasi vakuum mövcuddur. Çünki bu siyasi partiyaların rəhbərləri arasında sözün əsl mənasında geniş xalq kütləsinin dərin inam və etimadını qazanmış, ən müxtəlif zümrələrdən olan adamları birləşdirə biləcək beynəlxalq nüfuzlu və respublika həyatının bütün sahələrindən tam, geniş məlumatı olan güclü lider yoxdur.
Möhtərəm Heydər bəy! 
İndiki vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi respublikada öz üzərinə götürməyə qadir yeganə şəxs Sizsiniz! Uzun illər əldə etdiyiniz dövlət quruculuğu təcrübələrinizə əsaslanaraq, Siz, qısa müddətdə Azərbaycanda geniş xalq kütləsini əhatə eləyəcək çox böyük, güclü, nüfuzlu və işlək bir partiya yaratmağa qadirsiniz. Buna görə də Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində aparılan ictimai rəy sorğularının nəticələrinə və bizim təşkilat komitəsinə daxil olan minlərlə şifahi və yazılı vətəndaş təkliflərinə əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlirik ki, yaratmaq istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına bu gün rəhbərlik etməyə qadir olan yeganə mütləq lider Siz ola bilərsiniz və yalnız bu halda yaranmaqda olan partiya öz qarşısına qoyduğu məqsədə çatar, respublikanın bütün zümrələrdən olan xalq kütləsini öz ətrafında birləşdirərək Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həyatında mövcud olan boşluğu dolduracaq, dövlət quruculuğu işlərində öz layiqli tövhəsini verə biləcək. Əminik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası müdrik ağsaqqalımız Heydər Əliyevin ətrafında birləşəcək dərin zəkalı, təmiz əxlaqlı, yüksək mədəniyyətli, müstəqil düşüncəli, milli qürurlu peşəkar insanların siyasi partiyasına çevriləcəkdir. Əgər bu partiyanın bünövrəsini Sizin kimi güclü dövlət xadimi qoyarsa, o uzun illər xalqımızın bir neçə nəsli üçün də siyasi yetkinlik məktəbi olar. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasını yeni düşüncə tərzli insanların Sizin ətrafınızda sıx birləşdiyi mütəşəkkil, güclü aparıcı qüvvəyə malik bir partiya kimi görürük. İnanırıq ki, Azərbaycanımızın bu günü, sabahı naminə başqa partiya, qurum və cəmiyyətlərin vətənpərvər üzvləri də həlledici anda məhz bu partiyanın mövqeyində dayanacaqlar. 
Yeni qüvvələrin öncülü, aparıcısı Sizin kimi şəxsiyyət olarsa, tezliklə müstəqil respublikamızın inkişaf istiqamətləri həm müəyyənləşdirilər, həm də uğurlu addımlar atılar.
Siz bu gün siyasi, iqtisadi, hərbi və mənəvi blokadada olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını da məhz öz şəxsi nüfuzunuz və uzaqgörən diplomatik səriştənizlə qoruyub saxlayır və idarə edirsiniz. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, hələ Baltik respublikalarında belə qalan rus ordusunun Naxçıvandakı hissələrini Siz çox bacarıqla, qayda-qanunla yola saldınız. Qardaş Türkiyə və İranın köməyi ilə Naxçıvan əhalisini dözülməz vəziyyətdən çıxarırsınız. İstərdik ki, bu işləri bütün Azərbaycan üçün görəsiniz.
Heydər bəy! 
Bizim bu müraciətimizə minlərlə Azərbaycan vətəndaşı məmnuniyyətlə qoşulmağa hazırdır. Hələlik isə ilk addım olaraq bunu bir qrup ziyalılar adından biz edirik. Biz həm öz, həm də on minlərlə respublika əhalisi adından Sizdən xahiş edirik ki, yaradılmaqda olan Yeni Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməyə razılıq verəsiniz. Azərbaycan Sizin sözünüzü və qəti qərarınızı gözləyir.

Hörmət və ehtiramla: 

1. Ziya Bünyadov - Azərbaycan Respublikası EA-nın akademiki
2. Fərəməz Maqsudov - Azərbaycan Respublikası EA-nın akademiki
3. Ömər Eldarov - heykəltaraşlıq akademiyasının akademiki
4. İqrar Əliyev - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü
5. Kərim Kərimov - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü
6. Məmmədtağı Cəfərov - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü
7. Sabir Hacıyev - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü
8. Xəlil Rza Ulutürk - Xalq şairi
9. Sirus Təbrizli - yazıçı, publisist
10. Zeynəb Xanlarova - Xalq artisti
11. Əli Ömərov - Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı
12. Eldar İbrahimov - Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı
13. Mixail Zabelin - Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı
14. Əlfəddin Abdullayev - Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı
15. Murtuz Ələsgərov - Əməkdar hüquqşünas
16. Əkbər Bayramov - Əməkdar elm xadimi
17. Zahid Qaralov - Əməkdar müəllim
18. Həsən Quliyev - Əməkdar müəllim
19. Adil Qasımov - Əməkdar müəllim
20. Əjdər İsmayılov - Əməkdar müəllim
21. Fikrət İsmayılov - respublika dövlət mükafatı laureatı
22. Şahlar Əskərov
23. Mübariz Əhmədov
24. Əli Nuriyev
25. Ədalət Fərəcov
26. Həsən Mirzəyev
27. Zahid Xəlilov
28. Vilayət Əliyev
29. Abbas Səmədov
30. Ağababa Mahmudov
31. Şəmistan Mikayılov
32. Səfyar Musayev
33. Əsədulla Qurbanov
34. Musa İlyasov
35. Tələt Qayıbov
36. Məmməd Məmmədov
37. Rafiq Əmənzadə
38. Lalə Hacıyeva
39. Eldar Abbasov
40. Əli İnsanov
41. Fuad İsmayılov
42. Əlişir Musayev
43. Hüsü Kərimov
44. Rafiq Məmmədhəsənov
45. Məmməd Nəsirov
46. İbrahim İsayev
47. Faiq Cəfərov
48. Sudef İmamverdiyev
49. Liliya Luqovaya - dosent, Əməkdar həkim
50. Hacıbala Abutalıbov - elmlər doktoru
51. Novruz Quliyev - elmlər doktoru
52. Əmir Mərdanov - elmlər doktoru
53. Sabir Xəlilov - dosent
54. Pənah Mahmudov
55. İskəndər Quliyev
56. Zakir Sərdarov
57. Əli Əhmədov
58. Əli Nağıyev
59. Maqsud Nəcəfov
60. Heydər Hüseynov
61. Nəbi Əskərov
62. Allahverdi Hacıyev
63. Tofiq Hüseynov
64. Məmməd Məmmədov
65. Musa Heydərov
66. Hacı Hacıyev - elmlər namizədi
67. Nəzir Əhmədov
68. Allahyar Hüseynov
69. İbrahim Əzizov
70. Aydın Əhmədzadə
71. Vidadi Acalov
72. Sabirə Dünyamalıyeva
73. Georgi Savoskin - Sodrujestvo cəmiyyətinin üzvü
74. Lüdviq Muradov - Azərbaycan-Rusiya cəmiyyətinin məsul katibi
75. Rafael Allahverdiyev - Azərbaycan-Rusiya cəmiyyətinin vitse prezidenti
76. Asif Cahangirov - BXTŞ-nin müdiri
77. Rafiq Qasımov - "Azərelektroterm"in baş direktor müavini
78. Kərim Kərimov - Bakı Kondisioner zavodunun şöbə müdiri
79. Munis Bayramov - Azərbaycan Əlillər cəmiyyəti sədrinin köməkçisi
80. Möhsün Möhsünov - yazıçı, jurnalist
81. Ağabəy Əsgərov - elmlər namizədi, "Səs" qəzetinin baş redaktoru
82. Vüqar Rəhimzadə - "İki sahil" qəzetinin baş redaktoru
83. Rizvan Cəbiyev - "Naxçıvan" qəzetinin baş redaktoru
84. Ariz Abduləliyev - "Axtarış" qəzetinin baş redaktoru
85. Əziz Axundov - "Gənc müəllim" qəzetinin baş redaktoru
86. Mirzə Əsgərov - "Real" agentliyinin direktoru
87. Xeyrəddin Qoca - "Açıq söz" qəzetinin redaktor müavini
88. Səlahəddin Quliyev - jurnalist
89. Ziya Paşa - jurnalist
90. Vüqar İsmayılov - jurnalist
91. Tahir Məmmədov - jurnalist

15 oktyabr 1992-ci il

Digər Xəbərlər

QƏZETİN ÇAP VERSİYASI

XƏBƏR LENTİ Bütün xəbərlər

DİQQƏT ÇƏKƏNLƏR

ÇOX OXUNANLAR

OXUCU MƏKTUBLARI

NƏŞRLƏRİMİZ

BAŞ REDAKTORDAN

Hamımızın Azərbaycan adlı bir Vətəni var! Qoynunda dünyaya göz açdığımız, minbir nemətindən dadıb isti qucağında boya-başa çatdığımız bu əvəzolunmaz diyar azərbaycanlı adını qürur və iftixarla daşıyan hər kəs üçün müqəddəs və ülvidir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində zəfər çalaraq erməni işğalçılarını kapitulyasiyaya məcbur etdi, düşməni qovaraq ərazi bütövlüyünə nail oldu.
Bununla da Azərbaycan yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu.
Bu dövrdə dünyada mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər davam etməkdədir!
Hələ də dünyada ədalətsizliklər mövcuddur!
Hələ də dünyada ikili standartlar var!
Hələ də dünyada güclülər zəiflərin haqqını tapdalamaq istəyir!
Odur ki, biz daima güclü olmalıyıq.
Güclü olmağın əsas şərti isə bizim birliyimizdir!
Dünyanın harasında yaşamağımızdan, hansı sahədə çalışmağımızdan asılı olmayaraq, əlbir və əlaqəli fəaliyyət göstərməyi bacarmalıyıq.
Azərbaycan naminə, onun dünyada yeri, yüksək nüfuzu uğrunda daim birlikdə mübarizə aparmalıyıq.
Yalnız bu halda anamız Azərbaycanı qoruya, yüksəldə və hamımız üçün qürur mənbəyinə çevirə bilərik.
Ulu yurdumuzun adını daşıyan "Azərbaycan" qəzeti də bu amala xidmət edir.
Əziz azərbaycanlılar! Sizi Azərbaycan naminə, övladlarımızın firavan və xoşbəxt gələcəyi uğrunda əlbir və əlaqəli fəaliyyətə çağırıram!

TƏQVİM / ARXİV

Video