10 Oktyabr 2023 09:00
1833
SİYASƏT
A- A+

Prezident İlham Əliyevin 20 illik fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli, müstəqilliyinin ən güclü, dövlətçiliyinin ən möhtəşəm quruculuq mərhələsidir

 

Azərbaycan Respublikası Qafqaz bölgəsinin yeni və dayanıqlı təhlükəsizlik sistemini yaratmaqla bərabər, Avrasiya məkanında etibarlı təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına əməli töhfələr verir, qlobal miqyasda təhlükəsizliklə bağlı təhdidlərin aradan qaldırılmasında öncül mövqe tutur və bu statusunu son dövrlərdə daha da möhkəmləndirir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan quruculuq strategiyasının bu sahədə də uğurla reallaşması respublikamızı regionun lider dövlətinə, qlobal miqyaslı nüfuz sahibinə çevirmişdir.
Azərbaycanın son iyirmi ildə qazandığı misilsiz nailiyyətlər, birmənalı olaraq, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasətinin, qətiyyətli, qüdrətli liderliyinin nəticəsi, bariz nümunəsidir. Cənab İlham Əliyev tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının yaradıcısı olmaqla bərabər, həm də onun ən böyük Zəfərinin Müzəffər Komandanıdır. Bu günlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və konstitusiya quruluşunun tam təmin edilməsi isə dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin 20-ci ildönümü tamam olan cənab İlham Əliyevin tarixi missiyasının ən parlaq məqamlarından oldu. 
Xalqımıza böyük qürur bəxş edən son hadisələr Vətən Savaşında əldə olunan Zəfərdən sonra aparılan hərbi-siyasi proseslərin, yenə də məhz möhtərəm Prezidentimizin "Dəmir yumruğ"unun qəti qələbəsidir. 
Cəmi 23 saat ərzində həyata keçirilən lokal miqyaslı antiterror tədbirləri nəticəsində qazanılan nailiyyət tarixi Zəfərin ildönümü ərəfəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 20 il öncə andiçmə mərasimində: "Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunmalıdır, bir milyondan artıq qaçqın və köçkün öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan heç vaxt bu vəziyyətlə, torpaqlarının işğal altında qalması ilə barışmayacaqdır. Hamı bilməlidir ki, sülh tərəfdarı olmağımıza baxmayaraq, müharibənin yenidən başlanmamasını və bu məsələnin sülh yolu ilə həllini istəməyimizə baxmayaraq, bizim səbrimiz də tükənməz deyildir. Azərbaycan öz doğma torpaqlarını, nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir", - deyərək səlahiyyətlərinin icrasını üzərinə götürən cənab İlham Əliyev, əslində, ali dövləti fəaliyyətinin elə ilk günündən Vətən müharibəsinə başlamışdı. Sadəcə, bu savaş 2020-ci il sentyabrın 27-də həlledici hərbi fazaya qədəm qoydu və 17 illik hazırlıq Ermənistanın rəsmən təslim olması ilə uğurla yekunlaşdı. 
Ötən dövrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin "Qisas", "Qətiyyətli cavab" və digər hərbi əməliyyatları, həmçinin bu il aprelin 23-də Laçın rayonunda, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulması "Dəmir yumruğ"un gücünün, mövcudluğunun davamlılığını əyani göstərdi. Lokal miqyaslı antiterror tədbirləri isə separatçı rejimin tam iflasını və ərazimizdə mövcud olan "boz zona"nın birdəfəlik ləğvini təmin etdi.
Nəyi necə və nə vaxt etməyi hamıdan yaxşı və dəqiq bilən cənab Prezident İlham Əliyevin yüksək peşəkarlıqla və qətiyyətlə həyata keçirdiyi strateji plana uyğun olaraq, Qarabağdakı proseslər saat hesabı ilə xeyrimizə dəyişir. Bütün Qarabağda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Məhv edilən separatçı rejimin tör-töküntüləri tərk-silah olunur, "boz zona"nın minasızlaşdırılması və silahsızlaşdırılması prosesi uğurla həyata keçirilir, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən avantürist başçıları Bakı həbsxanalarında istintaqa ifadə verirlər. Bu ərazilərin də hər qarışı çox qısa zamanda Azərbaycanın yeni quruculuq ünvanlarına çevriləcək. Həmçinin millətçi ideoloqların, separatçı rejimin girovluğundan xilas edilən və nəhayət, rahat, qorxusuz-ürküsüz, rifah içərisində yaşamaq imkanı əldə edən erməni sakinlərinə Azərbaycan vətəndaşlığı almaq və reinteqrasiya prosesinə başlamaq üçün dövlətimiz tərəfindən tarixi fürsət verilmişdir. 
Cənab Prezident İlham Əliyev uzun onilliklərin əsas problemini - 86,6 min kv. km-lik torpaqlarımızda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və konstitusiya quruluşunun təminini bir həmlə ilə həll etdi. Zati-aliləri Azərbaycanı iki əsrdir təhdid edən, xalqımıza qanlı soyqırımlar, dövlətimizə ərazi itkiləri yaşadan işğalçılıq siyasətini, "dənizdən-dənizə" xülyalarını puç etdi, eyni zamanda Azərbaycanın təhlükəsizlik sisteminin, nəhayət ki, tam formalaşmasına, davamlı təhdidlərin zərərsizləşdirilməsinə nail oldu. Beləliklə, həm də Ulu Öndərin müqəddəs arzuları, vəsiyyətləri Müzəffər Komandanımızın rəhbərliyi ilə məhz "Heydər Əliyev İli"ndə gerçəyə çevrildi. Son beş əsrlik tariximizin ən böyük qəhrəmanlıq səhifəsinin məhz bu yubiley ilində tarixə yazılması həm də Lider, Xalq, Ordu birliyinin sarsılmazlığının, onun Dahi Öndərin işıqlı ideallarına, arzularına sonsuz məhəbbətinin və sədaqətinin parlaq təzahürüdür. 
Bu proseslər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının əsas prinsipi olan "Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. Beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş bütün vasitələrdən istifadə etməklə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin ən ümdə vəzifəsidir" - müddəası da təmin olundu. Tarixi Zəfər və onun davamı olan antiterror tədbirləri təhlükəsizlik sisteminin son hədəfini gerçəkləşdirərək, onun tamlığını reallaşdırdı. 
Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev fəaliyyətinin hələ ilk dövrlərindən etibarən, Qarabağın işğalını milli təhlükəsizliyin əsas təhdidi kimi xarakterizə edərək, tarixi ərazilərimizin Ermənistanın işğalından azad edilməsini öncül hədəf kimi müəyyənləşdirmişdi. O, bu taleyüklü vəzifəni qüdrətli liderlik məharətilə cəmi 44 günə gerçəkləşdirdi, 23 saat ərzində yekunlaşdırdı. 
Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, erməni millətçi ideoloqlarının və havadarlarının süni yolla yaratdıqları "Qarabağ problemi" iki əsrdən bəri Azərbaycan xalqının milli varlığına, onun malik olduğu tarixi ərazilərinə və dəyərlərinə əsas təhdid və təhlükə olub. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində isə Qarabağın böyük bir hissəsinə "muxtar vilayət" statusu verilməklə, faktiki olaraq, bu ərazi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə əsas təhdid kimi formalaşdırılmışdır. Yerli azərbaycanlı əhalinin mütəmadi olaraq sıxışdırılması, bölgənin süni və məqsədyönlü şəkildə erməniləşdirilməsi ilə paralel olaraq, "vilayət"in respublikanın mərkəzi hakimiyyətinin təsirindən çıxarılması prosesi həyata keçirilmişdir.
Ərazinin hər vasitə ilə, mənəvi, siyasi, iqtisadi yönümdə Ermənistana inteqrasiyasını nəzərdə tutan bu zərərli proses 50 il davam etmiş və qarşısı yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə alınmışdır. Ümummilli Lider tərəfindən bölgədəki erməni şovinizminə, millətçi meyillərə qarşı kəskin mübarizə başlanmış, burada kök salmış şovinist ünsürlər, o cümlədən rəhbər heyətdə təmsil olunan şəxslər administrativ postlardan kənarlaşdırılmış, Azərbaycanın mütləq siyasi-inzibati iradəsi ilə hesablaşan erməni kadrlar irəli çəkilmişdir. Bununla bərabər, bölgənin dövlət qurumlarında, hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarında azərbaycanlıların təmsil olunmasına da imkanlar yaradılmış, onların hüquq və mənafeləri haqsız hücumlardan qorunmuş, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı, abadlıq-quruculuq prosesi intensivləşmiş, mühüm sosial infrastrukturlar yaradılmış və davamlı olaraq təkmilləşdirilmişdir. Xankəndini respublikanın paytaxtı ilə birləşdirən dəmir yolu xəttini çəkdirməklə Ulu Öndər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər regionları ilə bağlılığını bərpa etmiş, bu əlaqələri zaman- zaman daha da genişləndirmişdir.
Ötən əsrin 70-ci illərində muxtar vilayətdə separatçı əhvali-ruhiyyə, demək olar ki, aradan qalxmışdı. Artıq sadə ermənilər də bədnam millətçi meyillərə qarşı açıq etirazlarını bildirir, Azərbaycanın tərkibində təhlükəsiz, rifah halında və xoşbəxt yaşadıqlarını bəyan edirdilər. Ulu Öndərin qətiyyətli, uzaqgörən tədbirləri nəticəsində Dağlıq Qarabağ tam olaraq respublikanın mərkəzi hakimiyyətinin təsir dairəsinə dönmüşdü. Bu müddətdə erməni millətçiləri torpaq iddialarını açıq şəkildə dilə gətirməyə cəsarət etmirdilər.
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin onilliklərdən sonra Qarabağda Azərbaycanın suveren hüquqlarını tam təmin etməsi Ümummilli Liderimizin ötən əsrin 70-80-ci illərində artıq itirilməkdə olan keçmiş Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qəti şəkildə qazandırmaq təcrübəsinin yeni və çox mürəkkəb tarixi şəraitdə qəti qələbəylə təkrarlanmasıdır. 
Məhz elə həmin dövrdə də ümumilikdə Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına başlanılmışdır. Ölkəmizin Sovet İttifaqının tərkibində olmasına və mərkəzin ciddi nəzarətinə baxmayaraq, Ulu Öndər yüksək vətənpərvərlik və ali iradə nümayiş etdirərək, təhlükəsizlik sisteminin təməl prinsiplərini yaradır, onun müxtəlif istiqamətlərini təkmil əsaslarla qururdu. Azərbaycanın qısa müddətdə geridə qalmış aqrar respublikadan güclü potensiala malik sənaye ölkəsinə uğurlu keçidi, bütövlükdə iqtisadiyyatın modernləşməsi, ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin nüvəsini təşkil edəcək neft sənayesinin sürətli inkişafı, dövlət idarəetmə mexanizminin və metodlarının təkmilləşdirilməsi birbaşa təhlükəsizlik faktoru ilə səciyyələnirdi. Mədəniyyətin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının yenilənməsi və ən başlıcası, milli mənlik şüurunun formalaşdırılması, cəmiyyəti mənəvi cəhətdən aşındıran korrupsiyaya, rüşvətxorluğa, cinayətkarlığa qarşı barışmaz, qətiyyətli mövqe, müxtəlif sahələr üzrə kadr hazırlığının artırılması təhlükəsizlik amilinin mənəvi, siyasi, hüquqi aspektlərini təmin edirdi. Beləliklə, Ulu Öndərin yaratdığı möhkəm təhlükəsizlik zəmini, əslində, Azərbaycanın müstəqilliyinə hesablanan, onun bu tarixi mərhələyə daha rahat və ağrısız keçidini təmin edəcək əsas məqsəd idi. Təəssüf ki, 1980-ci illərin sonlarında baş verən hadisələr bu prosesi də dayandırdı, onun əsas ünsürü olan ictimai-siyasi sabitliyi darmadağın etdi.
Sovet İttifaqının süqutu ilə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan milli təhlükəsizliyini təmin etməkdə aciz idi və ovaxtkı rəhbərlik yaranmış böhranı aradan qaldırmaq üçün ciddi səylər göstərmirdi. Daxili və xarici təhdidlərlə üzləşən ölkəmizdə ictimai həyatın bütün sahələrində ciddi təlatümlər yaşanırdı. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu hədəfə çevrilmişdi və buna qarşı müqavimət yox dərəcəsində idi. Təhlükəsizlik anlayışının bütün istiqamətləri - ictimai-siyasi sabitliyin və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının pozulması, demokratik təsisatlara qarşı təzyiqlər, dövlət strukturlarının dağıdılması, onların fəaliyyətinin pozulması, ölkədə idarəetmə sisteminin iflic olması, separatçılığın, etnik, dini və siyasi ekstremizmin güclənməsi, qanunsuz silahlı dəstələrin tüğyan etməsi kimi hallar Azərbaycan dövlətinin müqəddəratını sual altında qoymuşdu.
Yüz minlərlə həmvətənimizin öz doğma yurd-yuvasından zorla çıxarılması, kütləvi qətllər və qarətlər, ərazilərimizin kəndbəkənd, sonra isə rayonlar miqyasında itirilməsi, bir milyondan artıq insanın məcburi köçkünə çevrilməsi Azərbaycanın müstəqillik dövründəki milli təhlükəsizlik sisteminin hələ tam formalaşmadan iflas etməsinin ağrılı göstəricisi idi.
Müstəqil Azərbaycanın milli təhlükəsizlik sisteminin yaranması prosesində Ulu Öndərin Qurtuluş missiyası sarsılmaz bünövrə, uğurlu başlanğıc rolu oynadı. Ümummilli Lider vətənini parçalanıb məhv olmaqdan, ölkəsini vətəndaş müharibəsindən, dövlət çevrilişlərindən, düşmən təcavüzündən qorudu, müstəqilliyin təminatçısı oldu. O, eyni zamanda mükəmməl milli təhlükəsizlik strategiyasını yaratdı, beləliklə, milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin konseptual əsasları hazırlandı, bu siyasətin məqsəd və vəzifələrinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsinə başlanıldı. 
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik sistemini yeni dövrün çağırışlarına və təhdidlərinə adekvat olaraq təkmilləşdirmək, yeni prinsiplərlə müasir elmi-texniki inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq isə Prezident cənab İlham Əliyevin ilk gündən fəaliyyət prioritetlərindən oldu. Dövlət başçısı tərəfindən qurulmuş çoxşaxəli təhlükəsizlik sistemi ölkəmizə yönələn bütün qəsdlərin və təhdidlərin qarşısını almağa qadir idi. Bu sahədə əsaslı hüquqi-normativ baza yaradıldı. 2004-cü ildə "Milli təhlükəsizlik haqqında" qanun, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası və milli təhlükəsizlik sisteminə aid digər hüquqi sənədlər qəbul olundu. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin vahid dövlət siyasətinə əsaslanması, milli təhlükəsizliyi təmin edən orqanlar arasında səlahiyyətlərin dəqiq müəyyən edilməsi, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, həmin orqanların bir-birini qarşılıqlı surətdə operativ məlumatlandırması, milli təhlükəsizliyin təminatı ilə əlaqədar fəaliyyətə nəzarət, beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiya və digər mühüm vəzifələr həyata keçirildi. 
 Vətən müharibəsi yalnız dünya hərb tarixinə düşən və 5-ci nəsil yeni savaş modeli olmadı, həm də beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid yaradan total səbəblərə, təhdidlərə qarşı ən effektiv və sarsıdıcı zərbə vurmağın mükəmməl örnəyini formalaşdırdı. Çünki Qarabağdakı nəzarətsiz ərazidə - "boz zona"da qlobal təhlükəsizliyin əsas təhdidləri olan bütün cinayətkarlıq elementləri, o cümlədən, beynəlxalq terrorçuluq, qeyri-qanuni miqrasiya, insan alveri, narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və sairə mövcud idi. 
 Qarabağdakı hərbi xunta rejimi yalnız Azərbaycana qarşı deyildi, miqyasca Qafqaz bölgəsini də aşan öz cinayətkar əməlləri ilə bütünlüklə dünyaya təhdid yaradırdı. Beləliklə, tam əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikası Qarabağdakı cinayətkar rejimi məhv etməklə qlobal təhlükəsizlik sisteminə çox mühüm töhfə verdi.
2020-ci ilin 10 noyabrında Ermənistanın təslimçilik aktını imzalaması və bu ilin 20 sentyabrında antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatması ilə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin hərbi təhlükəsizlik strategiyası başlıca hədəfinə çatdı və mühüm mərhələsini yekunlaşdırdı. Yeni reallıqlar Azərbaycanın hazırkı təhlükəsizlik mühitində və milli təhlükəsizlik siyasətinin müəyyən edilməsində əsas təməl oldu. Azərbaycanın təcavüzə məruz qalan ölkədən qalib dövlətə çevrilməsilə artıq təhlükəsizlik konsepsiyasında da yeni vəzifələr, istiqamətlər, hədəflər müəyyənləşdirilir, onu müasir dövrün çağırışlarına uyğun təkmilləşdirməyi zəruri edir. 
Cənab Prezident indi yalnız ölkəmizin deyil, ümumilikdə Qafqazın yeni təhlükəsizlik sistemini və bu sistemin tərkib hissəsi kimi yeni geosiyasi, geoiqtisadi xəritəsini formalaşdırır. Əsrlər boyu çoxsaylı münaqişələrin, etnik çaxnaşmaların, dini təfriqələrin, separatçılıq savaşlarının hədəfi olan Qafqaz bölgəsi indi sülhə, etibarlı təhlükəsizlik mühitinə qovuşur. Bu proses bölgənin logistik və iqtisadi-ticari, enerji tərəfdaşlığı əhəmiyyətini artırır, yeni resurslarını üzə çıxarır. Prezident cənab İlham Əliyevin müəllifi olduğu yeni təhlükəsizlik konfiqurasiyası bölgənin bütün dövlətləri üçün tarixi fürsətdir, inkişaf üçün real zəmindir. "Zəngəzur dəhlizi"nin açılması isə bütün regionun inkişafına təkan verə, o cümlədən bütün transmilli layihələrdən kənarda qalan Ermənistana böyük iqtisadi fayda gətirə bilər. 
Tarixə qovuşmuş "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi"nin ən böyük ziyanını elə erməni xalqı, Ermənistan Respublikası çəkdi və hələ də çəkir. Avantürist rəhbərlər onu böyük məhrumiyyətlərə, dərin böhrana məhkum etdi. Siyasi xaos, iqtisadi və sosial tənəzzül, korrupsiyalaşmış dövlət aparatı, darmadağın edilən ordu və utancverici məğlubiyyət, nəhayət, vətəndaş qarşıdurması, xaricə kütləvi miqrasiya və erməni xalqının faciələrini əks etdirən digər belə amillər Ermənistanın artıq geriyədönməz son iflas astanasında olduğunu göstərir. Erməni ictimaiyyətində öz həyatlarında yeni səhifə açmaqla bağlı çağırışların kütləviləşməsi ümid yaradır ki, bu ölkə sülh müqaviləsinin təcili imzalanmasına səmimi çalışacaq.
Bir mühüm məqama da toxunmaq istərdim. Sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər itirilən hər gün bu ölkəni daha böyük itkilərə yaxınlaşdırır. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesini yekunlaşdırmaq, sülh müqaviləsini imzalamaq indi daha çox Ermənistana lazımdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam təmin edib, sərhədlərimiz bütünlüklə nəzarətə götürülüb, qarşı tərəfdən ölkəmizə təhlükə yaradan strateji mövqelər hərtərəfli müşahidəmiz altındadır. 
Bütövlükdə Avrasiya məkanında, qlobal platformada Azərbaycan və onun dünya siyasətində öz qətiyyətli və prinsipial mövqeyi ilə böyük nüfuz qazanmış qüdrətli Lideri olan ölkəmiz enerji, nəqliyyat-logistika, sosial-iqtisadi, ümumilikdə dayanıqlı inkişaf təhlükəsizliyinin bütün istiqamətlərində etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunur, onun bu sahədə də təcrübəsi öyrənilir.
Təcrübədən söhbət düşmüşkən, bir əsas məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdim. Belə ki, hazırda bir çox ölkələrin hərbi məktəblərində, analitik mərkəzlərində ən mükəmməl 5-ci nəsil savaşı kimi öyrənilən Vətən müharibəsi "dərsləri" də cənab İlham Əliyevin və rəşadətli Silahlı Qüvvələrimizin fəaliyyət nəticəsi kimi tarixə düşmüşdür.
Dünyanın ən güclü lobbilərindən sayılan, onlarla dövlətin parlamentinə, hökumətinə, rəsmi funksionerlərinə birbaşa təsir gücü olan, qlobal terrorçu şəbəkələrini Qarabağ münaqişəsinə cəlb edən dünya erməniliyini Azərbaycan Prezidenti "dəmir yumruğ"u ilə tərk-silah etmişdir. 
Bir sözlə, cənab İlham Əliyevin adı, imzası, iştirakı harada varsa, orada təhlükə, risk yoxdur - dünyanın qəbul etdiyi və hesablaşdığı həqiqət budur! Onun adı qlobal inkişafın, imzası etibarlı tərəfdaşlığın, iştirakı isə uğurlu nəticənin təmini və rəmzidir!
Bu gün tariximizin yeni şanlı səhifələri yazılır. Zəfər indi genişmiqyaslı quruculuq, nəhəng dirçəliş və yeniləşmə proseslərilə uğurla davam edir. Bu tarixi mərhələdə də Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın göstərdiyi dəstək, həyata keçirdiyi təşəbbüslər xüsusi önəm daşıyır. Mehriban xanım Əliyevanın müəllifi olduğu layihələr, yeni tikilən, bərpa edilən mədəni-mənəvi incilərimiz, məktəblər, xəstəxanalar, sosial-humanitar infrastrukturlar bölgənin həyatında canlanma yaradır. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun baş memarları olan Prezident cənab İlham Əliyev və hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın böyük fədakarlıqları ilə bölgə yenidən cənnətə çevrilir. Bu isə ötən çox çətin, mürəkkəb, həm də şərəfli 20 ilin məntiqi davamı, qanunauyğun nəticəsidir.
Qürurverici reallıqlardan biri də odur ki, cənab İlham Əliyevin həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq platformada real statusu Prezidentlik vəzifəsindən dəfələrlə üstün qəbul edilir. Onun daşıdığı missiyanın qlobal miqyası, ümumiyyətlə, hansısa vəzifəylə əlaqələndirilmir. Prezidentin dövlətimizə və xalqımıza, eləcə də dünyada sülhün təmin olunmasına verdiyi töhfələr, bəxş etdiyi tarixi nailiyyətlər, zəfərlər əsrlər boyu yaşayacaq və Azərbaycanın əbədi intibahının mükəmməl təməli olacaqdır.
Bütün tarixi şəxsiyyətlər kimi, cənab İlham Əliyev də məhz tarix yaradan, tarixdə əbədi yaşayacaq, Azərbaycana Zəfər bəxş etmiş möhtəşəm Liderdir!

Ramil USUBOV,
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi, general-polkovnik 

Digər Xəbərlər

QƏZETİN ÇAP VERSİYASI

XƏBƏR LENTİ Bütün xəbərlər

DİQQƏT ÇƏKƏNLƏR

ÇOX OXUNANLAR

OXUCU MƏKTUBLARI

NƏŞRLƏRİMİZ

BAŞ REDAKTORDAN

Hamımızın Azərbaycan adlı bir Vətəni var! Qoynunda dünyaya göz açdığımız, minbir nemətindən dadıb isti qucağında boya-başa çatdığımız bu əvəzolunmaz diyar azərbaycanlı adını qürur və iftixarla daşıyan hər kəs üçün müqəddəs və ülvidir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində zəfər çalaraq erməni işğalçılarını kapitulyasiyaya məcbur etdi, düşməni qovaraq ərazi bütövlüyünə nail oldu.
Bununla da Azərbaycan yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu.
Bu dövrdə dünyada mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər davam etməkdədir!
Hələ də dünyada ədalətsizliklər mövcuddur!
Hələ də dünyada ikili standartlar var!
Hələ də dünyada güclülər zəiflərin haqqını tapdalamaq istəyir!
Odur ki, biz daima güclü olmalıyıq.
Güclü olmağın əsas şərti isə bizim birliyimizdir!
Dünyanın harasında yaşamağımızdan, hansı sahədə çalışmağımızdan asılı olmayaraq, əlbir və əlaqəli fəaliyyət göstərməyi bacarmalıyıq.
Azərbaycan naminə, onun dünyada yeri, yüksək nüfuzu uğrunda daim birlikdə mübarizə aparmalıyıq.
Yalnız bu halda anamız Azərbaycanı qoruya, yüksəldə və hamımız üçün qürur mənbəyinə çevirə bilərik.
Ulu yurdumuzun adını daşıyan "Azərbaycan" qəzeti də bu amala xidmət edir.
Əziz azərbaycanlılar! Sizi Azərbaycan naminə, övladlarımızın firavan və xoşbəxt gələcəyi uğrunda əlbir və əlaqəli fəaliyyətə çağırıram!

TƏQVİM / ARXİV

Video