25 Oktyabr 2022 00:40
1412
Qanunlar
A- A+

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında

 

Layihə


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraqqərara alır:

 

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri30 720 700,0 min manat, xərcləri 33 300 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 29 963 720,0min manat, yerli gəlirləri 756 980,0min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 32 530 714,0 min manat, yerli xərcləri 769 286,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

 

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 680 000 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

6417 000 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

46 000 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

302 800 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

6 010 300 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 

3 196 000 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

278 600 000,0

2.7.

Aksizlər

1 373 000 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

 

172 000 000,0

2.8.

Yol vergisi

135 900 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

50 000 000,0

2.9.

Mədən vergisi

160 400 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

1 332 000 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

 

 

112 000 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

1 870 000,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

321 210 000,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

11 280 000 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

20 000 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

10 000 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

272 000 000,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

22 000 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

726 500 000,0

2.20.

Sair daxilolmalar

219 120 000,0

 

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

                                                                                                                                                                      (manatla)

  3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları

 

348 940725,0

 3.1.1.

yol vergisi

135 900 000,0

 3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

 

6 000 000,0

 3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

60 000 000,0

 3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

90 100 000,0

 3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

15 500 000,0

 3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

22 500 000,0

 3.1.7.

sair daxilolmalar

18 940725,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən (SVOP əməliyyatları istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

 

Maddə 5.Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

5.1. bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2023-cü il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarına aid edilənlərdən başqa);

5.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar,sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanınınmüəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının gəlirləri tam həcmdə.

 

Maddə 6. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2023-cü il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

 

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2023-cüil dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 786 680983,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 564 745 483,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

456 500 000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

13500 000,0

7.1.4.

elm

228 473 485,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

30 531 015,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

487931 000,0

7.1.6.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

480 881 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5 500 000,0

7.1.6.3.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 550 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

1 005 000 000,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

5 320 093 593,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

2 403 371 104,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

364 236 911,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

470 810 792,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 468 052,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

2077 206 734,0

7.2.5.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

2 070 000 000,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

2 742 796411,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

145 670 155,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

2 059 876 652,0

7.3.3.

prokurorluq

124 099 833,0

7.3.4.

məhkəmə qərarlarının icrası

10 000 000,0

7.3.5.

hüquqi yardım

5 027 916,0

7.3.6.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

398 121 855,0

7.4.

Təhsil

4 423 102969,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

404 836 101,0

7.4.2.

ümumi təhsil

2 099 097 992,0

7.4.3.

peşə təhsili

64168651,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

86 714 719,0

7.4.5.

ali təhsil

70 606 841,0

7.4.6.

əlavə təhsil

11 840 755,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

6 887 646,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

1 678 950264,0

7.5.

Səhiyyə

1 906 389453,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

1 802 885,0

7.5.2.

xəstəxanalar

171 384 285,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 517 963,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 730 684 320,0

7.5.4.1.

icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsait

1 263 820 170,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

4 415 877674,0

7.6.1.

sosial müdafiə

320 557 606,0

7.6.2.

sosial təminat

5 640 585,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

50 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

4 089 629483,0

7.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 467770000,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

562 809598,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

199 184 067,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

61 024 113,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

46 299 315,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

256 302 103,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

349 907 345,0

7.8.1.

mənzil

68 264 755,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

131 821 090,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

9 975 928,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

139 845 572,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

1 202 142 802,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

658 090 000,0

7.9.2.

baytarlıq

47 470 000,0

7.9.3.

meliorasiya

465 832 802,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

30750 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

371 146 009,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

8409770,0

7.10.2.

torpaq və yerquruluşu

18 300 000,0

7.10.3.

hidrometeorologiya tədbirləri

10 241 813,0

7.10.4.

meşə təsərrüfatı

15 496 688,0

7.10.5.

balıqçılıq və ovçuluq

1 595 247,0

7.10.6.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

295 216 906,0

7.10.7.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

21 885 585,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

6 891 164445,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

366 882 167,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

56 020 965,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

5 651 970 000,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2650400 000,0

7.11.3.2.

işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası

3 000 000 000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

9 430 000,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

3 050 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

803 811 313,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 327 888718,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

610 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

500 000 000,0

7.12.1.2.

dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

348 940 725,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları

348 940 725,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

364 947993,0

7.12.4.1.

dövlət ehtiyatlarının yaradılması

40 000 000,0

7.12.4.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.3.

ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi ilə bağlı xərclər

12709699,0

7.12.4.4.

sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

292 238294,0

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2023-cüil dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

 

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər13 402 000 000,0manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 129900 000,0manat, yerli xərclər769286 000,0manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği12 515120 000,0manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi12 306 000,0manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

(manatla)

Sıra №-si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdiril-miş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdi-

rilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər

 

 

 

 

 

1.

Bakı

12 238 830 000

93 347 000

331 839 000

11 813 644 000

0

2.

Gəncə

85 414 000

1 808 000

39599 000

44007 000

0

3.

Lənkəran

31 300 000

2 560 000

9 520 000

19 220 000

0

4.

Mingəçevir

32 914 000

65 000

14 566 000

18 283 000

0

5.

Naftalan

8 188 000

2 000

3 476 000

4 710 000

0

6.

Sumqayıt

162 634 000

2 455 000

30 611 000

129 568 000

0

7.

Şəki

32 389 000

1 893 000

8 124 000

22 372 000

0

8.

Şirvan

29 717 000

1 790 000

5 278 000

22 649 000

0

9.

Yevlax

22 355 000

2 753 000

7 785 000

11 817 000

0

10.

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar

 

 

 

 

 

11.

Abşeron

68 631 000

166 000

10 843 000

57 622 000

0

12.

Ağcabədi

21 887 000

1 732 000

6 363 000

13 792 000

0

13.

Ağdam

8 378 000

35 000

7 000 000

1 343 000

0

14.

Ağdaş

11 874 000

12 000

6 442 000

5 420 000

0

15.

Ağstafa

10 306 000

41 000

5 497 000

4 768 000

0

16.

Ağsu

14 062 000

1 049 000

5 335 000

7 678 000

0

17.

Astara

15 784 000

1 710 000

4 458 000

9 616 000

0

18.

Balakən

9 152 000

1 103 000

4 335 000

3 714 000

0

19.

Beyləqan

14 972 000

33 000

5 022 000

9 917 000

0

20.

Bərdə

17 875 000

61 000

6 980 000

10 834 000

0

21.

Biləsuvar

16 218 000

1 817 000

5 324 000

9 077 000

0

22.

Cəbrayıl

2 214 000

16 000

3 719 000

0

1 521 000

23.

Cəlilabad

12 457 000

35 000

6 963 000

5 459 000

0

24.

Daşkəsən

6 501 000

1 000

3 706 000

2 794 000

0

25.

Füzuli

13 103 000

17 000

7 098 000

5 988 000

0

26.

Gədəbəy

9 085 000

41 000

7 718 000

1 326 000

0

27.

Goranboy

11 139 000

20 000

7 044 000

4 075 000

0

28.

Göyçay

16 059 000

16 000

5 906 000

10 137 000

0

29.

Göygöl

18 728 000

9 000

5 964 000

12 755 000

0

30.

Hacıqabul

8 525 000

12 000

4 547 000

3 966 000

0

31.

Xaçmaz

42 269 000

4 644 000

8 318 000

29 307 000

0

32.

Xızı

4 467 000

5 000

3 320 000

1 142 000

0

33.

Xocalı

900 000

3 000

2 065 000

0

1 168 000

34.

Xocavənd

1 121 000

25 000

2 463 000

0

1 367 000

35.

İmişli

35 329 000

1 711 000

5 792 000

27 826 000

0

36.

İsmayıllı

12 839 100

10 000

6 449 000

6 380 100

0

37.

Kəlbəcər

2 548 000

4 000

4 891 000

0

2 347 000

38.

Kürdəmir

14 257 000

18 000

4 653 000

9 586 000

0

39.

Qax

5 713 000

15 000

5 698 000

0

0

40.

Qazax

18 596 000

15 000

5 974 000

12 607 000

0

41.

Qəbələ

23 691 900

22 000

7 537 000

16 132 900

0

42.

Qobustan

6 046 000

5 000

4 721 000

1 320 000

0

43.

Quba

29 308 000

64 000

8 229 000

21 015 000

0

44.

Qubadlı

5 775 000

4 000

4 221 000

1 550 000

0

45.

Qusar

15 294 000

28 000

5 676 000

9 590 000

0

46.

Laçın

4 128 000

75 000

5 850 000

0

1 797 000

47.

Lerik

4 283 000

5 000

5 439 000

0

1 161 000

48.

Masallı

15 040 000

35 000

8 006 000

6 999 000

0

49.

Neftçala

10 700 000

28 000

5 508 000

5 164 000

0

50.

Oğuz

3 977 000

30 000

3 947 000

0

0

51.

Saatlı

14 003 000

8 000

5 954 000

8 041 000

0

52.

Sabirabad

15 911 000

17 000

5 756 000

10 138 000

0

53.

Salyan

15 867 000

26 000

6 702 000

9 139 000

0

54.

Samux

8 421 000

16 000

4 774 000

3 631 000

0

55.

Siyəzən

7 172 000

17 000

3 834 000

3 321 000

0

56.

Şabran

9 129 000

21 000

4 651 000

4 457 000

0

57.

Şamaxı

20 748 000

14 000

7 255 000

13 479 000

0

58.

Şəmkir

26 316 000

50 000

9 579 000

16 687 000

0

59.

Şuşa

2 616 000

2 000

2 502 000

112 000

0

60.

Tərtər

10 772 000

17 000

7 060 000

3 695 000

0

61.

Tovuz

29 329 000

8 262 000

7 269 000

13 798 000

0

62.

Ucar

8 172 000

21 000

3 839 000

4 312 000

0

63.

Yardımlı

3 412 000

8 000

5 588 000

0

2 184 000

64.

Zaqatala

15 231 000

62 000

6 029 000

9 140 000

0

65.

Zəngilan

2 273 000

3 000

3 031 000

0

761 000

66.

Zərdab

5 655 000

11 000

5 644 000

0

0

 

Cəmi

13 402 000 000

129900 000

769286 000

12 515120 000

12 306 000

 

 

Maddə 10. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onlarınxərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

 

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

            (manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə,o cümlədən:

230 000000,0

11.1.1.

faiz ödənişləri

230 000 000,0

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə,o cümlədən:

775 000000,0

11.2.1.

faiz ödənişləri

456101 343,0

 

Maddə 12.Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 300 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 750 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

Maddə 13. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

 

Maddə 14. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi2 579 300,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2023-cüilyanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı) hesabına həyata keçirilsin.

 

Maddə 15.Azərbaycan Respublikasının 2023-cüil icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği37 949346,5min manat müəyyən edilsin.

 

Maddə 16.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği13 934 535,0min manat məbləğində müəyyən edilsin.

 

Maddə 17. Bu Qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 2022-ci il

Digər Xəbərlər

QƏZETİN ÇAP VERSİYASI

XƏBƏR LENTİ Bütün xəbərlər

DİQQƏT ÇƏKƏNLƏR

ÇOX OXUNANLAR

OXUCU MƏKTUBLARI

NƏŞRLƏRİMİZ

BAŞ REDAKTORDAN

Hamımızın Azərbaycan adlı bir Vətəni var! Qoynunda dünyaya göz açdığımız, minbir nemətindən dadıb isti qucağında boya-başa çatdığımız bu əvəzolunmaz diyar azərbaycanlı adını qürur və iftixarla daşıyan hər kəs üçün müqəddəs və ülvidir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində zəfər çalaraq erməni işğalçılarını kapitulyasiyaya məcbur etdi, düşməni qovaraq ərazi bütövlüyünə nail oldu.
Bununla da Azərbaycan yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu.
Bu dövrdə dünyada mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər davam etməkdədir!
Hələ də dünyada ədalətsizliklər mövcuddur!
Hələ də dünyada ikili standartlar var!
Hələ də dünyada güclülər zəiflərin haqqını tapdalamaq istəyir!
Odur ki, biz daima güclü olmalıyıq.
Güclü olmağın əsas şərti isə bizim birliyimizdir!
Dünyanın harasında yaşamağımızdan, hansı sahədə çalışmağımızdan asılı olmayaraq, əlbir və əlaqəli fəaliyyət göstərməyi bacarmalıyıq.
Azərbaycan naminə, onun dünyada yeri, yüksək nüfuzu uğrunda daim birlikdə mübarizə aparmalıyıq.
Yalnız bu halda anamız Azərbaycanı qoruya, yüksəldə və hamımız üçün qürur mənbəyinə çevirə bilərik.
Ulu yurdumuzun adını daşıyan "Azərbaycan" qəzeti də bu amala xidmət edir.
Əziz azərbaycanlılar! Sizi Azərbaycan naminə, övladlarımızın firavan və xoşbəxt gələcəyi uğrunda əlbir və əlaqəli fəaliyyətə çağırıram!

TƏQVİM / ARXİV

Video