Alternative content

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN ORQANI

Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına uyğunluğunu təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların üzərinə nişan qoyulması üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

29 İyun 2018
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Sıra nömrəsi

Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal

Ölçü vahidi

Dövlət rüsumunun məbləği

(manatla)

1

2

3

4

 1.

Qaramal və ya digər iri heyvanların əti (1 cəmdək)

1 müayinə

5,00

2. 

Qoyun və donuz əti (1 cəmdək), donuz piyi — (1 partiya)

1 müayinə

4,00

3. 

Diri quş və quş əti (1 baş və ya 1 cəmdək)

1 müayinə

0,05

4. 

Hazır ət məhsulları (hər biri 1 partiya)

1 müayinə

5,00

5. 

İçalat, dil, baş, dırnaq — 1 partiya

1 müayinə

3,00

6. 

Balıq (diri, dondurulmuş və ya hisə verilmiş) — 1 partiya

1 müayinə

3,50

7. 

Yumurta (topdansatış — 1 partiya (1000 ədəddən artıq)

1 müayinə

2,50

8. 

Yumurta (pərakəndə satış — 1 partiya (1000 ədədə qədər)

1 müayinə

1,30

9. 

Süd və süd məhsulları, mum, vərəmum  — hər biri 1 partiya

1 müayinə

2,60

10. 

Arı balı — 1 partiya

1 müayinə

4,50