Alternative content

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN ORQANI

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

29 Dekabr 2017
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Sıra

-si

Xərclər

Kod

Məbləğ

(manat)

 1.

Əməyin ödənişi

210000

9 412 288

 2.

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması

220000

5 276 520

 3.

Qrantlar və digər ödənişlər

260000

682 360

 4.

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

270000

 65 000

 5.

Digər xərclər

280000

10 405 172

5.1.

İcarə və muzdlu xidmətlər

281400

25 000

5.2.

Sair xərclər

282100

7 782 478

5.3.

Bank xərcləri

282300

2 597 694

 6.

Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması

310000

6 034 460

   Cəmi  

31 875 800